AC Mobil

AC-Mobil d.o.o. | Mitsubishi Motors Poslanstvo AC-Mobil-a je skozi distribucijsko funkcijo kvalitetno zastopanje blagovne znamke Mitsubishi na slovenskem trgu, ohranjanje oz. graditev ugleda blagovne znamke na slovenskem trgu ter skrb za kvalitetne prodajne in poprodajne storitvev prodajno servisni mreži Mitsubishi, z namenom zagotavljanja zadovoljstva kupcev in doseganja dolgoročne navezanosti oz. zvestobe blagovni znamki Mitsubishi.

Pogledi AC-Mobil-a na prihodnost izhajajo iz distributerske funkcije podjetja in iz vloge, ki je bila podjetju dodeljena s strani principala. Zagotavljanje vozil Mitsubishi in oskrba z originalnimi rezervnimi deli ter dodatno opremo na slovenskem trgu je samo ena od nalog, ki jo ima AC-Mobil pri opravljanju distributerske funkcije.

Zagotovili bomo pokritost vseh slovenskih regij s kvalitetno trgovsko servisno mrežo, ki bo zagotavljala visoko kvaliteto storitev za vse kupce Mitsubishijevih vozil in uporabnike storitev in enotne pogoje ter pristop v celotni mreži.

Dolgoročno bomo ohranjali in negovali vez z našimi kupci in tako gradili in ohranjali njihovo zaupanje v znamko Mitsubishi in storitve trgovsko servisne mreže v Sloveniji.

Prav tako bomo skrbeli za dobre odnose s trgovsko servisno mrežo in zadovoljstvo zaposlenih v AC-Mobil-u, kar je predpogoj za dolgoročno uspešnost in delo.

AC-Mobil je član Skupine Emil Frey.

Osebna izkaznica

Ime podjetja: AC-Mobil d.o.o

Naslov: Baragova ulica 9, SI-1000 Ljubljana

Direktorica podjetja: Romana Rosnaky

Ident. št. za DDV: SI15323668

Matična številka: 5662885

Transakcijski račun: SI56 0400 1005 0482 281 Nova KBM

Transakcijski račun: SI56 0292 1001 2042 497 NLB d.d.

Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 1/19726/00, z osnovnim kapitalom 12.518,78 EUR.