Pravila nagradne igre “Mitsubishi in odbojka”

Pravila nagradne igre »Mitsubishi in odbojka«

AC-Mobil d.o.o., Ljubljana, 02.08.2019

 

Organizator nagradne igre “Mitsubishi in odbojka” je AC-Mobil d.o.o., Baragova 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Prejemnik podatkov, posredovanih s strani udeležencev je organizator, kot objavitelj nagradne igre.

Nagradna igra poteka od 02.-31.08.2019:

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil naslednjo nagrado in sicer:

  1. Kavni aparat Beko za kuhanje turške kave

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi ki opravijo testno vožnjo in priložijo letak  in so:

  • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
  • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe AC-Mobil d.o.o., pogodbeni sodelavci ter študentje, ki delajo pri organizatorju nagradne igre in osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. oseba s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči oddati izpolnjen letak  organizatorja in opraviti testno vožnjo .  Komisija izmed vseh oddanih letakov  enega nagrajenca. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
  • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

Nagrajenci bodo objavljeni na uradni spletni strani Mitsubishi-motors.si.  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. S sodelovanjem v nagradni igri izžrebanci dovoljujejo javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek).

Če se izžrebanec ne odzove ali v 2 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli rezervno izžrebanim nagrajencem.

Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v povezavi s sodelovanjem v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bo mogel vplivati, prekine nagradno igro, spremeni splošne pogoje, razveljavi posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji prične ponovno ali se odloči, da bo nagradno igro prekinil in nagrad nebo podelil.

Vprašanja, ki se nanašajo na nagradni igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov na  lily.gradisek@ac-mobil.si

Varovanje podatkov

Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. listRS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdelujejo ter uporablja izključno za namene izvajanja te igre.

Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Ljubljana, 02.08.2019

AC-Mobil d.o.oVrh obrazca